رشته ی تخصصی

Discipline

کمیته ورزش های

Sports

درجه مربیگری

Instructor Degree

استان

Province

نام و نام خانوادگی

Full Name

 

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌۲

2nd Degree

کرمانشاه

Kermanshah

فرشاد شجری

Mr.Farshad Shajari

1

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌۲

2nd Degree

کرمانشاه

Kermanshah

محمد سوری

Mr. Mohammad Souri

2

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

حجت‌الله فرهادی

Mr. Hojatolah Farhadi

3

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

فواد قادری

Mr.Foad Ghedri

4

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

وحید نجفی

Mr. Vahid Najafi

5

عبور ازموانع / نینجا

OCR /Ninja

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

مهران سوری

Dr.Mehran Sori

6

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

کیمیا قنبری

Mrs. Kimia Ghanbari

7

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

سحر بهروزی

Mrs. Sahar Behrouzi

8

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

پریسایزدانپرست

Mrs. Parisa Yazdan Parast

9

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

دیبا ادیب

Mrs.Donya Adib

10

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

فاطمه نصرتی

Mrs. Fatemeh Nosrati

11

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

پگاه دارابی

Mrs. Pegah Darabi

12

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

سهیلا‌ آگاهی

Mr. Soheila Agahi

13

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

حدیث احمدی

Mrs. Hadis Ahmadi

14

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

شقایق اسلامی

Mrs. Shaghayegh Eslami

15

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

امین کاویانخواه

Mr. Amin Kaviankhah

16

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

متین فرجی

Mr. Matin Faraji

17

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

علی رحیمی

Mr.Ali Rahimi

18

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

علی مهرآذین

Mr. Ali Mehrazin

19

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

پارسا رستمی

Mr. Parsa Rostami

20

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

فرید جلیلیان

Mr. Farid Jalilian

21

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

میثم بهمنی

Mr. Meysam Bahmani

22

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

پوریا ناصری

Mr.Pouria Naseri

23

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

پریان مرادی

Mrs. Parian Moradi

24

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

حامد خاجوند

Mr. Hamed Khajehvand

25

چیس فایت/ اهمتان

Chase Fight/ Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

شایان رضایی

Mr. Shayan Rezaei

26

چیس فایت/ اهمتان

Chase Fight/ Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

الهام هندسی

Mrs. Elham Hendesi

27

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

خراس شمالی

North Khodaran

سحر سدیدی

Mrs.Sahar Sadidi

28

عبور ازموانع / نینجا

OCR /Ninja

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

گیلان

Gilan

مریم رحیمی

Mrs. Maryam Rahimi

29

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کردستان

Kurdistan

سینا رحیمی

Mr.Sina Rahimi

30

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

گیلان

Gilan

زهرا فلاحتی

Mrs. Zahra Falahi

31

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

زهرا صفری جلال آبادی

Mrs. Zahra Safari Jalal Abadi

32

عبور ازموانع / نینجا

OCR /Ninja

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

مهنوش ثقفی نژاد

Mrs. Mehnoush Saghafi Nejad

33

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

الهام محمدی

Mrs. Elham Mohammadi

34

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کردستان

Kordestan

فرهاد روشنی

Mr.Farhad Roshani

35

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

سیده حیلمه حسینی

Mrs. Seyedeh Halimeh Hoseini

36

عبور ازموانع / نینجا

OCR /Ninja

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

گیلان

Gilan

سودابه اخوان

Mrs. Sodabeh Akhvan

37

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

سحر خدمت

Mrs. Sahar Khedmat

38

چیس فایت/ اهمتان

Chase Fight/ Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

نجمه محب محمدی

Mrs. Najmeh Mohammadi

39

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کردستان

Kurdistan

سیران عثمانی

Mr. Siran Othmani

40

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

گیلان

Gilan

زینب پوراحمدی

Mrs. Zeinab pour Ahmadi

41

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کردستان

Kurdistan

مختار محمدی

Mr.Mokhtar Mohammadi

42

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کردستان

Kurdistan

خالد احمدی

Mr.Khaled Ahmadi

43

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

زهرا صادقی

Mrs. Zahra Sadeghi

44

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان شرقی

East Azerbaijan

جواد قلی پور

Mrs. Javad Gholipour

45

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

فارس

Fars

علیرضا گلابی

Mr. Alireza Golbadi

46

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

فارس

Fars

محمد رضا گلابی

Mr.Mohammadreza Golabi

47

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

سیامک اصل محمدی

Mr.Siamak Asl Mohammadi

48

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

فاطمه رهبری

Mrs. Fatemeh Rahbari

49

گو

Mind /Go-Draughts

ورزشهای ذهنی

Mind Sports

3rd  Degree

اصفهان

Esfahan

زهرا محمدیان دستنایی

Mrs. Zahra Mohammadian

50

عبور ازموانع / نینجا

OCR /Ninja

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمان

Kerman

مجتبی ابو حیدری

Mr.Mojtaba Aboutorabi

51

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

شیما رستم زاده عرب دیزجی

Mrs. Shima Rostamzadeh

52

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

مهدی نجفی بسطام

Mr.Mahdi najafi Bastam

53

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

توحید محمدلو

Mr.Towhid MOHAMMADLOU

54

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کردستان

Kurdistan

الهام آقایی

Mrs.Elham Aghaei

55

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمانشاه

Kermanshah

مریم لطفی ورمزانی

Mrs. Maryam Varmaziani

56

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

ایلام

Elam

نسترن صید محمدی

Mrs. Nastran Seid Mohammadi

57

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهرا قنبری هفدانی

Mrs. Zahra Ghanbari

58

تشویق / ایساتیس

Isatis/ Cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

خوزستان

Khuzestan

لاله خسروتاج

Mrs.Lale Khosrotaj

59

عبور ازموانع / نینجا

OCR /Ninja

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمان

Kerman

ماریا شهامت

Mrs. Maria shahamat

60

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

سیامک اصل محمدی

]Mr.Siamak Asl Mohammadi

61

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

فارس

Fars

حسین قاموس

Mr. Hosein Ghamous

62

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

سعید امانی قراقویون

Mrs. Saeid Amani Gharaghapon

63

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه‌3

3rd  Degree

کرمان

Kerman

فاتح فرقانی اله آبادای

Mr.Fateh Forghani Alah abadi

64

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

شبنم باباخان نژاد

Ms.Shabnam Babakhan Nejad

65

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

فارس

Fars

رفیع بیگلری

Mr.Rafi Biglari

67

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان شرقی

East Azerbaijan

محیا محمدیان

Mr.Mahya Mohammadian

68

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه‌3

3rd  Degree

همدان

Hamedan

مرتضی جناتی

Mr.Morteza Jannati

69

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان شرقی

East Azerbaijan

فرشته آموس

Mrs. Fereshte Amous

70

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

افشین رحیمی بشر

Mrs. Afshin Rahimi Bashar

71

کریکینگ / اسپدان

Espadaan/ Kicking

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه‌3

3rd  Degree

تهران

Tehran

نازنین یوسفی

Mrs. Nazanin Yousefi

72

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

کرمان

Kerman

الناز ذلفقاری

Mrs. Elnaz Zolfaghari

73

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

همدان

Hamedan

سمانه دربندی فراهانی

Mrs. Samaneh Darbandi

74

تعقیب و گریز/ آمادای

Chase Tag/ Amaday

ورزشهای با مانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

جهارمحال و بختیاری

Charmahal bakhtiari

سارینا پناه پوری

Mrs. Sarina Panapouri

75

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

کرمان

Kerman

سید وحید رضا دریجانی

Mr. Seyed Vahid Darijani

76

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

کرمان

Kerman

شهرام مثنوی پور

Mrs. Sharam Masnavipour

77

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمان

Kerman

مجتبی ابو حیدری

Mr.Mojtaba Abou Heidari

78

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

مازندران

Mazandaran

فاطمه عباسی

Ms.Fateme Abbasi

79

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

صالح دادو

Mr.Saleh Dado

80

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

کرمان

Kerman

میثم ابو حیدری

Mr.Meisam Abou Heidari

81

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

مازندران

Mazandaran

عاطفه طوسی کلائی

Mrs.Atefeh Tosi Kolaei

82

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه‌3

3rd  Degree

آذربایجان غربی

West Azerbaijan

پریا ندیران میاندوآب

Mrs. Paria Nadran Miandoab

83

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه‌3

3rd  Degree

Fars

فارس

زهرا هنر مند

Mrs. Zahra Honarmand

84

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 2

2rd grade

اصفهان

Esfahan

آرزو کلانتری

Miss.Arezoo Kalantari

85

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

علی کلانتری

Mr.Ali Kalantari

86

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

محمد کلانتری

Mr.Mohammad Kalantari

87

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سمیه قدرتی شاتوری

Mrs.Somaye Ghodrati Shaturi

88

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهره رشیدی

Mrs.Zohre Rashidi

89

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مهدیه چینی نیاکان

Ms.Mahdiye Chini Niyakan

90

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

بهاره سلیحی

Mrs.Bahare Salihi

91

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهرا مهدوی

Ms.Zahra Mahdavi

92

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

الهه یوسفی

Mrs.Elahe Yousefi

93

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

الهام شیردم

Mrs.Elham Shirdam

94

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نگین کریمی

Mrs.Negin Karimi

95

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مائده ظفرقندی

Mrs.Maede Zafarghandi

96

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نادیا منصوری حبیب آبادی

Ms.Nadiya Mansouri Habib Abadi

97

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

عاطفه صادقی

Ms.Atefe Sadeghi

98

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فرزانه آزادی

Ms.Farzane Azadi

99

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

غزاله پاطوقی

Mrs.Ghazale Patoghi

100

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

حنانه بخشنده

Ms.Hanane Bakhshande

101

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

هدیه ابراهیمیان

Ms.Hediye Ebrahimiyan

102

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

ملیکا قربانی

Ms.Melika Ghorbani

103

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مینا موسوی

Ms.Mina Mousavi

104

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

ناهید کاویانی

Ms.Nahid Kaviyani

105

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

روشنک ملکیان

Ms.Roshanak Malekiyan

106

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

رکسانا ملکیان

Mrs.Roxana Malekiyan

107

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نسترن عنایتی

Ms.Nastaran Enayati

108

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نیلوفر عنایتی

Ms.Niloufar Enayati

109

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهرا تیموری

Mrs.Zahra Teymouri

110

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهره تیموری

Mrs.Zohre Teymouri

111

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

آرزو حدادی

Ms.Arezoo Hadadi

112

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

خدیجه نصیری

Ms.Khadije Nasiri

113

اسپدان

Espadan

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

عاطفه کاظمی

Mrs.Atefe Kaemi

114

اسپدان

Espadan

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

منصوره کاظمی

Ms.Mansoure Kazemi

115

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

عاطفه یزدانی

Ms.Atefe Yazdani

116

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

بهناز نقی زاده

Ms.Behnaz Naghi Zade

117

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

عادله صیاد نصیری

Mrs.Adele Sayad Nasiri

118

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

هانیه سادات تهوری

Mrs.Haniye Tahavori

119

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهره جعفری

Ms.Zohre Jafari

120

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سیمین دادخواه

Ms.Simin Dadkhah

121

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهرا ابراهیمی

Mrs.Zahra Ebrahimi

122

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

لیلا ناظری

Ms.Leila Nazeri

123

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مرضیه یوسفی کلبی

Ms.Marziye Yousefi Kalbi

124

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مهدیه امینی

Ms.Mahdiye Amini

125

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

شیما سرلک

Ms.Shima Sarlak

126

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مهسا ترکیان

Ms.Mahsa Torkiyan

127

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مریم صباغ زاده

Ms.Maryam Sabagh Zade

128

اسپدان

Espadan

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مرضیه حسینی

Ms.Marziye Hosseini

19

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مینا مهدی ئی

Ms.Mina Mahdiei

130

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مژگان حاجتی

Ms.Mojgan Hajati

131

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

منیره کنگازیان

Ms.Monire Kangaziyan

132

اسپدان

Espadan

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نگین عابدی

Ms.Negin Abedi

133

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فاطمه رهبری

Ms.Fateme Rahbari

134

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سمانه دهاقین

Ms.Samane Dehaghin

135

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سارا هیهاوند

Ms.Sara Heyhavand

136

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

شبنم زمانی علویجه

Ms.Shabnam Zamani Alavije

137

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فاطمه ارجمند

Ms.Fateme Arjmand

138

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

یاسمن توکلی

Ms.Yasaman Tavakoli

139

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهرا انیکازی

Ms.Zahra Onikazi

140

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فاطمه امینی

Ms.Fateme Amini

141

آمادای/تعقیب و گریز

Chase Tag/Amaday

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

علی زرگری پور

Mr.Ali Zargari Pour

142

آمادای/تعقیب و گریز

Chase Tag/Amaday

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مهدی ترک جوکار

Mr.Mahdi Tork Jokar

143

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فاطمه کرامتی

Ms.Fateme Keramati

144

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سمیرا صادقی

Ms.Samira Sadeghi

145

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

طیبه آقا حسینی

Ms.Tayebe Agha Hosseini

146

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

الهام مرادی

Ms.Elham Moradi

147

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نرگس سالم

Ms.Narges Salem

148

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مهسا جمالی فر

Ms.Mahsa Jamali Far

149

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهرا عبدالهی

Ms.Zahra Abdollahi

150

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فاطمه جعفرزاده

Ms.Fateme Jafarzade

151

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سلمان مظاهری

Mr.Salman Mazaheri

152

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مهدیه چینی نیاکان

Ms.Mahdiye Chini Niyakan

153

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

ریحانه خیرخواه

Ms.Reyhane Kheyr Khah

154

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فرناز نظری

Ms.Farnaz Nazari

155

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نگار جعفری

Ms.Negar Jafari

156

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

فاطمه خیرالهی

Ms.Fateme Kheyrollahi

157

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سحر موچک کیان

Ms.Sahar Mouchak Kiyan

158

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

بیتا رضایی

Ms.Bita Rezaei

159

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زهرا حاجی احمدی

Ms.Zahra Haji Ahmadi

160

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

مرضیه مهدویان

Ms.Marziye Mahdaviyan

161

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

الهه قائد شجاعی

Ms.Elahe Ghaed Shojaei

162

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سمیرا رحیمی دلیگانی

Ms.Samira Rahimi Deligani

163

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سیمین وثوقی

Simin Vosoughi

164

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

همدان

Hamedan

سهراب مرادی یکتا

Mr.Sohrab Moradi Yekta

165

گو

Mind /Go-Draughts

ورزشهای ذهنی

Mind Sports

درجه 3

3rd grade

همدان

Hamedan

مریم عمیدی مهر

Mrs. Maryam Amidimehr

166

گو

Mind /Go-Draughts

ورزشهای ذهنی

Mind Sports

درجه 3

3rd grade

همدان

Hamedan

معصومه منوچهری

Mrs.Masomeh Manouchehri

167

گو

Mind /Go-Draughts

ورزشهای ذهنی

Mind Sports

درجه 3

3rd grade

همدان

Hamedan

علی اکبر سلطانی برهمن

Mr.Aliakbar Soltani brahman

168

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

علی سلیمانی

Mr.Ali Soleymani

169

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

امین مسلمی

Mr.Amin Moslemi

170

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

زینب زاهدی

Ms.Zeynab Zahedi

171

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

محدثه محمدی

Ms.Mohadese Mohammadi

172

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نجمه دافعیان

Ms.NajmeDafeeiyan

173

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

الهه تقیان

Ms.Elahe Taghiyan

174

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

آرزو درخشان

Ms.Arezoo Derakhshan

175

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نگین صفایی

Ms.Negin Safaei

176

 

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

تینا یوسفی

Ms.Tina Yousefi

177

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

نجمه بیگی

Ms.Najme Beygi

178

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

عارفه مهدوی

Ms.Arefe Mahdavi

179

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای بامانع

Obstacle Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

سمیه یزدان پناه

Ms.Somaye Yazdan Panah

180

چیس فایت/اهمتان

Chase Fight/Ahmatan

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sports

درجه 3

3rd grade

اصفهان

Esfahan

عاطفه ابراهیمی

Ms.Atefe Ebrahimi

181

اسپدان

Spadan

ورزش های هنری

Artistic sport

درجه2

2rd grade

سمنان

Semnan

جواد عجم

Mr.Javad Ajam

182

اسپدان

Spadan

ورزش های هنری

Artistic sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

علی عجم

Mr.Ali Ajam

183

اسپدان

Spadan

ورزش های هنری

Artistic sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

مصطفی عجم

Mr.Mostafa Ajam

184

اسپدان

Spadan

ورزش های هنری

Artistic sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

جواد جلالی

Mr.Javad Jalali

185

اسپدان

Spadan

ورزش های هنری

Artistic sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

حامد غنچی

Mr.Hamed GHonchi

186

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

لیلی محمدی

Mrs.Leli Mohamadi

187

آمادای/چیس تگ

Chase tag/Amaday

ورزش های با مانع

Obstacle Sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

لیلا رضا کاظمی

Mrs.Lela Rezakazemi

188

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

شایان خدامی

Mr.SHayan KHodami

189

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

سمیه غلامی

Mrs.Somayh GHolami

190

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

مبینا صفری

Mrs.Mobina Safari

191

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

زهرا خسروی

Mrs.Zahra KHosravi

192

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

فاطمه اسکندری پور

Mrs.Fatemeh Skandaripur

193

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

فرزانه صادقی

Mrs.Farzaneh Sadeghi

194

اسپدان

Spadan

ورزش های هنری

Artistic sport

درجه 3

3rd grade

سمنان

Semnan

علی قاسمی

Mr.Ali GHasemi

195

ایساتیس/تشویق

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه2

2rd grade

گیلان

Gilan

الهه شهرنازکیان

Mrs.Elahe shahrnazkian

196

ایساتیس/تشویق

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

سعیده ساداتی

Mrs.saede sadati

197

اهمتان/چیس فایت

Chase fight/Ahmatan

ورزش های مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

سمیه محمودی

Mrs.somaye mahmodi

198

ایساتیس/تشویق

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

هانیه عرب مقدم

Ms.Haniye Arab Moghadam

199

ایساتیس/تشویق

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

زهرا طالبی

Mrs.zahra talebi

200

ایساتیس/تشویق

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

عاطفه رجب زاده

Mrs.atefe rajab zade

201

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزش های با مانع

Obstacle sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

مریم یحیی خان

Mrs.maryam yahyakhan

202

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزش های با مانع

Obstacle sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

فاطمه رهبر

Mrs.fateme rahbar

203

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزش های با مانع

Obstacle sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

سمیرا پیراسته

Mrs.samira piraste

204

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

مرضیه ناصری

Mrs.marziye naseri

205

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

غزاله نصیری

Mrs.Ghazale nasiri

206

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

زهرا فلاحتی

Mrs.zahra falahati

207

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزش های هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

مژگان عاظمی

Mrs.Mozhgan azemi

208

چیس فایت/آکسایا

Chace fight/Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

بابک صفری

Mr.babak safari

209

چیس فایت/آکسایا

Chace fight/Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

بهنام محمودی

Mr.behnam mahmodi

210

چیس فایت/آکسایا

Chase fight/Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

بهنام حسن علی پور

Mr.behnam hasanalipor

211

چیس فایت/آکسایا

Chase fight/Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

واحد قاسم زاده

Mr.vahed ghasemzade

212

چیس فایت/آکسایا

Chase fight/Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

عباس نورالله زاده

Mr.abas norolahzade

213

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

پرستو شاه نظر

Mrs.parasto shahnazar

214

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

زهره قیاثوند

Mrs.zohre ghiyasvand

215

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

مریم نوری

Mrs.maryam nori

216

عبور از موانع

OCR/Ninja

ورزشهای با مانع

Obstacle sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

سودابه اخوان

Mrs.sodabe akhavan

217

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

زینب پور احمدی

Mrs.zeynab por ahmadi

218

تشویق/ایساتیس

Isatis/cheer

ورزشهای هنری

Artistic sports

درجه 3

3rd grade

گیلان

Gilan

مریم سهیل

Mrs.maryam soheil

219

چیس فایت/آکسایا

Chase fight/Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

مازندران

Mazandaran

محمد شعبانی درزیکلایی

Mr.Mohamad Shabani Darzikolaei

220

چیس فایت/آکسایا

Chase fight/Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat sports

درجه 3

3rd grade

مازندران

Mazandaran

محبوبه حسنی

Mahboube Hasani

221

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

خراسان شمالی

Nourth Khorasan

حسین علیزاده

Mr.Hosein Alizadeh

222

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

خراسان شمالی

Nourth Khorasan

مهدی نکوئیان

Mr.Mahdi Nekoeian

223

کامبت آبستاکل/ آکسیا

Combat Obstacle/ Axaya

ورزشهای مبارزه ای

Combat Sport

درجه 3

3rd grade

خراسان شمالی

Nourth Khorasan

ایوب رحیمی

Mr.Ayoub Rahimi

224