قهرمانی اوپن موانع زمستانی سال 1400 در همدان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت کشور یک دوره مسابقات عبور از موانع زمستانی با همکاری جمعیت هلال احمر استان همدان و انجمن او-اسپرت استان همدان در هفته آخر آذرماه سال جاری در مرکز ترویج منوچهری در همدان برگزار خواهد شد.

 

The Winter Obstacles Open Championship will be held in Hamedan on end of December.

According to the public relations of the O-Sport Association of I.R. Iran (OSAIRI), a winter obstacle Sports championships will be held in cooperation with the Red Crescent Society of Hamadan Province and the O-Sports Association of Hamadan Province in the last week of December at Manouchehri promotion Center in Hamadan city.