مسابقات قهرمان قهرمانان او-اسپرت استان سیستان و بلوچستان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به میزبانی شهرستان چابهار در مورخ ۱۸ لقایت ۱۹بهمن ماه ۹۷در مجموعه ورزش تختی کوی مسکونی بندر   برگزارگردید حضور۷ تیم  و۸۰ ورزشکارکه به ترتیب تیم باشگاه  مبارز زاهدان  . تیم شهرستان نصرت آباد . تیم شهرستان زابل . تیم شهرستان خاش . تیم شهرستان مهرستان . تیم باشگاه فرهنگی ورزشی تختی چابهار . تیم یگان حفاظت بنادراستان .

درپایان نتایج  تیمی 

تیم یگان حفاظت بنادرو دریانوردی استان مقام اول تیمی به مربیگری استاد مرتضی عسکری

تیم باشگاه موتای مبارز زاهدان  به مربیگری استاد حمیدرضا رسولی مقام دوم تیمی

تیم شهرستان نصرت آباد به مربیگری استاد ناصرریگی مقام سوم تیمی

تیم باشگاه فرهنگی ورزشی تختی به مربیگری استاد حسین زینی زاده کاپ اخلاق تیمی را کسب نمود

نتایج انفرادی:

محمدیوسف باختری مقام اول ۴۵_ مهرستان
طارق جوهری مقام دوم ۴۵_ نصرت آباد
معراج ریگی مقام سوم 45_ چابهار

ایمان مورپیشی مقام اول ۵۰_زاهدان
سیاوش شکل زهی مقام دوم ۵۰_چابهار
سامان شه کرمزهی مقام سوم ۵۰_نصرت آباد
احمد حسن زهی مقام سوم مشترک ۵۰_چابهار 

احسان مورپیشی مقام اول ۵۵_زاهدان
الیاس رودینی مقام دوم ۵۵_زابل
امیر آژ مقام سوم ۵۵_چابهار

یاسین حسین زهی زمانی  مقام اول ۶۰_یگان حفاظت بنادر
علی عرب مقام دوم ۶۰_ زابل 
محمد حسین باختری مقام سوم ۶۰_نصرت آباد

فرهادریگی مقام اول ۶۵_زاهدان 
کامران شهنوازی مقام دوم ۶۵_خاش
محمدپرویی مقام سوم ۶۵_چابهار
مهدی بارانی مقام سوم مشترک ۶۵ _نصرت آباد

نوید فروزانفر مقام اول ۷۰_ یگان حفاظت بنادر
پرویز جان آبادی مقام دوم ۷۰_زابل
حمزه مالکی مقام سوم ۷۰_زاهدان
امیر حسین راستی ۷۰ _زابل

جمشید ریگی مقام اول ۷۵_یگان حفاظت بنادر
قاسم رستمی مقام دوم ۷۵_ چابهار 
اویس گمشادزهی مقام سوم ۷۵ _نصرت آباد

احمد فارسی مقام اول ۸۰ _یگان حفاظت بنادر
نوید کا ظم خانلو مقام دوم ۸۰_چابهار
عزیز الله سرگل زایی محروم مقام سوم ۸۰_یگان حفاطت بنادر

نتایج انفرادی:

خالد برزکار مقام اول  ۸۵_ نصرت آباد
زبیر صمیمی  مقام دوم ۸۵ _مهرستان
شیرمحمد جدگال مقام سوم ۸۵_چابهار


امید افروزه مقام اول ۹۰_یگان حفاظت بنادر
مولابخش پرکانپور مقام دوم ۹۰_یگان حفاظت بنادر
روزبه حدادی مقام سوم ۹۰_زاهدان

مرتضی عسکری مقام اول ۹۵_یگان حفاظت بنادر
رحیم ریسی مقام دوم ۹۵_نصرت آباد
میلاد حقی پور مقام سوم ۹۵_ خاش

عیسی ریگی مقام اول ۹۵+نصرت آباد
حسین زینی زاده مقام دوم ۹۵+ چابهار
مسعود کیخا مقام سوم ۹۵+زابل
فرشید جانی مقام سوم مشترک ۹۵+چابهار