نتایج مسابقات قهرمانی او- اسپرت کارگران کشور (آقایان)

اولین دوره قهرمانی او-اسپرت کارگزران کشور طی روزهای 12 لغایت 14 اسفندآذرماه سال 94 درسالن کارگران  شهر همدان با حضور 16 تیم و 70 ورزشکار دردو بخش هنری و رزمی برگزار شد.

درخلال این مسابقات جلسات کمیته داوری و کمیته فنی انجمن او- اسپرت کشور نیز برگزار گردید.حضور مقامات لشکری و کشوری در این دوره از پیکارها از نکات حائز اهمیت این مسابقات بود.

مسابقات طی دو روز پیاپی سرانجام با قهرمانی تیم خوزستان به کار خود پایان داد و تیم کرمانشاه دوم  و تیم های فارس و گلستان سوم  را کسب نمودند.