شامل ورزشهای صادراتی و وارداتی ذیل:
-    صادراتی از طریق فدراسیون جهانی او-اسپرت (ووف ): دوز (انفرادی و تیمی)
-    وارداتی نمایندگی فدراسیون های بین المللی گو (آی.جی.اف) و دراتس ( اف.ام.جی.دی ) در ایران: گو (هندسه تحلیلی)، دراتس( نبرد مهره ها)


The OSAIRI Mind Sports Committee is the Official Representative of the International Go Federation (IGF)/ Asian Go Federation (AGF) as well as The World Draughts Federation FMJD originally Fédération Mondiale du Jeu de Dames / Asian Draughts Confederation (ADC)  in Iran and all related disciplines