به گزارش روابط عمومی انجمن او-اسپرت ج.ا. ایران، منطبق با بخشنامه فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی 32مین قهرمانی او-اسپرت کشور ( فاز یکم- مسابقات ورزش های ذهنی ، رشته تخصصی گو) طی روز های 11 الی 13 مردادماه سال جاری در هتل خاتم شهر همدان بدون مبلغ ورودی و به صورت رایگان برگزار خواهد شد.
منطبق با بخشنامه فدراسیون، از هر استان دارای مجوز و صلاحیت دار، تنها یک تیم ( شامل یک ورزشکار آقا و یک ورزشکار بانو) در  هر رده سنی جمعاً چهار ورزشکار و در تاریخ های  مجزا به مسابقات فوق الذکر دعوت خواهد شد. لذا استانهای متقاضی جهت حضور، موظف به اخذ دعوتنامه از انجمن و معرفی نامه از هیات مربوطه پس از مراحل کلاسه بندی و آزمون های آنلاین و قهرمانی های استاندارد استانی خواهند بود.
گو بخشی از فرهنگ مشترک چینی ها، کره ای ها و ژاپنی هاست که اولین بار توسط کمیته بین المللی بازی های هنرهای رزمی در سال 1999 معرفی و همواره عضو لیست رسمی این بازی ها با نام کره ای خود ( پاژوک ) بوده است. هرچند کره ای ها بعداً موفق شدند با ورود رسمی این رشته به بازی های آسیایی  گوانجو 2010 و بازی های هنرهای رزمی و داخل سالن اینچوئن 2013 به سرعت آن را در بازار جهانی ورزش معرفی نمایند. اما این ژاپنی ها بودند که قبل از هر کسی در سال 2008 این رشته را با نام ژاپنی خود ( گو) به عضویت شورای المپیک آسیا ( OCA)، گایسف ( GAISF) و  پیرو آن آیمز (AIMS ) در آورند.
انجمن او-اسپرت ج.ا.ایران ( اوسایری) نماینده رسمی فدراسیون بین المللی ورزش های ذهنی، دراتس (DRAUGHTS ) گو (GO/Weiqi) و شیانچی ( XIANGQI) ورزشهایی شناسایی شده توسط گایسف (GAISF) و شورای المپیک آسیا (OCA)  با شناسه رسمی آن (  https://gaisf.sport/members/)  لیست شده رسمی در بازهای آسیایی 2023 موسوم به می‌باشد. که  از طریق شناسه رسمی آن در لینک بازیهای آسیایی 2023 (  https://www.hangzhou2022.cn/En/competitions/sports/competitive/202204/t20220408_47262.shtml)  می توان از اهمیت توسعه این رشته و مدال های آن در بازی های آسیایی پیشرو بیشترین بهره برداری را نمود.

از طرفی اخذ کرسی های مهم و تاثیر گذار در فدراسیون های بین المللی و قاره ای توسط اعضای هیات رئیسه این انجمن  و ثبات در ساختار و حفظ کرسی های اثرگذار در فدراسیون های بین المللی، آسیایی و ریاست منطقه شانگهای حاکی از تلاش ثمربخش و توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی ورزشی اعضای انجمن مذکور در جنبش المپیک بوده که بدون بار مالی برای دستگاه ورزشی کشور ایجاد گردیده است. بی تردید حفظ، تداوم و ارتقاء این دستاورد ملی به همکاری، مشارکت و حمایت مسئولین دستگاههای ورزشی کشور میسور می باشد.