به گزارش روابط عمومی کمیته ورزش های ذهنی انجمن او-اسپرت دو امتیاز مهم از مجمع عمومی و جلسات هیات رئیسه فدراسیون آسیایی گو برای انجمن او-اسپرت ایران گرفته شد.

 هفدهمین مجمع عمومی فدراسیون آسیایی گو  که همزمان با هفدهمین جام ریاست جمهوری کره جنوبی این رشته در شهر وانگژو برگزار شد، استقرار دفتر منطقه آسیای میانه و غربی فدراسیون آسیایی گو در ایران و همچنین مجوز میزبانی قهرمانی گو زنان و مردان آسیا در ایران را تصویب و سند آن در دوازدهم مهرماه توسط رئیس فدراسیون آسیایی گو امضاء و منتشر شد.

ورزش ذهنی گو یکی از رشته های ذهنی انجمن او-اسپرت است که از سال 1393 فعالیت خود را در ایران آغاز نموده است، این رشته رسماً در لیست بازیهای آسیایی شورای المپیک آسیا موسوم به ( OCA Asian Games) قرار دارد. دکتر محمدقاسم منوچهری عضو هیات رئیسه فدراسیون آسیایی گو، بعنوان نماینده کشورمان با مجوز شورای برون مرزی در مجمع عمومی مذکور شرکت نمود و با ارائه گزارش عملکرد انجمن او-اسپرت فدراسیون انجمن های رزمی و رایزنی گسترده و ارائه پروپوزال پیشنهادی دو دستاورد مهم  فوق  الذکر را برای کشورمان به ارمغان آورد.