هیات های استانی

سطح فعالیت در کلیه رشته های تحت پوشش انجمن او-اسپرت کشور

تعداد داور

تعداد مربی

تعداد هنرجو

نماینده استان

نام استان

اوتیان

اوکسیان

پارتیان

تیسکوپان

کاسپین

اسپدان

اهمتان

ایساتیس

آکسایا

تیرازیس

آمادای

آگماتانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایوب رستمی

آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهیار مصطفی زاده

آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرداد امانی

اردبیل

 

 

 

جعفر زارعی شمس آبادی

اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال بررسی

البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

ایلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

بوشهر

 

 

 

مجید آقا جانی

تهران

 

 

 

داوود باقری

چهارمحال و بختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

خراسان جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال بررسی

خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین علیزاده

خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناهید رضوانی

خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا همدانی خمسه

زنجان

 

 

 

جواد عجم

سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود ریگی

سیستان و بلوچستان

 

 

 

محسن عباسی

فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیرفعال

قزوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی اصغر حیدری

قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرزاد قادری

کردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهروز سالاری

کرمان

 

 

 

 

 

 

فرشاد شجری

کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

کهگیلویه و بویراحمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بابک صفری

گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسن حمزه

مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحید کوچکی

مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

هرمزگان

 

 

 

مرتضی فرامرزی

همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدثه باقری

یزد

 

 

 

 

 

مرتضی قربانی

منطقه آزاد اروند