چهارمین بازی های بشردوستی ایرانیان

Date : 1398-02-28

چهارمین بازی های بشردوستی ایرانیان

چهارمین دوره بازی های بشردوستی ایرانیان طی روز های 27 الی 31 مردادماه سال جاری در همدان برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این رویداد با دبیرخانه او-اسپرت به آدرس ذیل تماس حاصل نمایید.

دبیرخانه او-اسپرت:

همدان، شهرک الوند، انتهای خیابان گلستان، مجموعه ورزشی او-اسپرت ، واحد اداری طبقه سوم

تلفن: 08134251191-08134250097

Email: manouchehri.iri@gmail.com

Instagram.com.o_sport_wof

  Facebook.com/wof.o.sport